องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ฝึกการป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช


 
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม ร่วมฝึกการป้องกันอัคคีภัย ร่วมกับ บริษัท มหาสารคามเบเวอเรช