องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เชิญชวนที่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง ร่วมงาน โครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์


เชิญชวนที่น้องชาวตำบลนาโพธิ์ และตำบลใกล้เคียง ร่วมงาน
โครงการวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์
ในวันที่  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ตลาดกลางตำบลนาโพธิ์ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น.
    ในงานมีการประกวด 
๑.    ส้มตำลำซิ่ง
๒.    กล้วยน้ำหว้าเครือใหญ่
๓.    มันสำปะหลังหัวใหญ่
๔.    อ้อยลำใหญ่
๕.    โคเนื้อ