องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการงานเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
กองส่งเสริมการเกษตร
จัดโครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์
ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคามเป็นประธานในพิธีเปิด 
นายอนันต์  คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในหารจัดงานครั้งนี้
 
 
วัตถุประสงค์โครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์
-เพื่อยกระดับสินค้าทางการเกษตร
-เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวธุรกิจเกษตร
-เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรสู่ชุมชน
-เพื่อเผยแพร่สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์