องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


เชิญชวนเด็กๆและผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563


เชิญชวนเด็กๆและเยาวชนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563

ในวันที่ 11   มกราคม 2563   ณ  อาคารเอนกประสงค์  องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
เวลา  07.00 น.  - 13.00 น.  มีกิจกรรมและรางวัลมากมาย