องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศราฐกิจกอเพียง ๒๕๖๓


เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓
กองส่งเสริมการเกษตร องค์กรบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
จัดโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพตามหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยนายอนันต์  คงดี นายก อบต. นางพรณวิภา  ก้อนทอง พร้อมคณะผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่ นำคณะกลุ่มเกษตรกร นำคณะดูงานที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
       จุดที่ ๑ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านซับหวาย  ต.หนองสาหร่าย
        จุดที่ ๒ หมู่บ้าน OTOP นวัตวิธี บ้านถ้ำเต่าพัฒนา  ต.กลางดง
          จุดที่ ๓ กลุ่มแปรรูปปลาร้า บ้านซับพลู  อบต. คลองม่วง