องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโพธิ์ สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วม กับ กศน. จัดโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่ นอกสถานที่


วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโพธิ์  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
ร่วมกับ กศน.จัดโครงการ ห้องสมุดเคลื่อนที่
โดยได้รับการสนับสนุน จาก กศน. อำเภอกุดรัง 
มาให้ความรู้และการอ่านกับน้องๆ นอกสถานที่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาโพธิ์