องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มอบสิิ่งของให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ๒๕๖๓
                เมื่อเวลาประมาณ ๑๓.๐๐ นายอนันต์  คงดี นายกอบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ร่วมมอบผ้าห่ม หมอน มุ้งและเครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖