องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


มอบทุนสมทบผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 6


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563
นายอนันต์  คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าสำนักปลัด  งานป้องกัน อบต.นาโพธิ์
มอบทุนเพื่อให้กับบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  บ้านโนนสมบรณ์  หมู่ที่ 6