องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรม ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563
นายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
เปิดโครงการฝึกอบรม ผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
และกองสวัสดิการสังคม จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการ 6 ประเภท
สิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้พิการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563