องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563


เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563
นายเกียรติศักดิ์  หอมเย็นใจ นายอำเภอกุดรัง เปิดงานโครงการฯ
และนายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563
กองสวัสดิการสังคม จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ตามรายละเอียด ดังนี้
ฝึกอบรม ครั้งที่ 1  วันที่ 25 สิงหาคม 2563
                                                 ครั้งที่ 2  วันที่ 28 สิงหาคม 2563
                                                 ครั้งที่ 3  วันที่   1 กันยายน 2563