องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีประมาณ 2563


                                      เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563
นายอนันต์ คงดี  นายก อบต.นาโพธิ์
กล่าวเปิดงานโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์
ประจำปีประมาณ 2563
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริม กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์
เพื่อให้กลุ่มสตรีมีรายได้และนำไปใช้ในครัวเรือน