องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔


เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓
ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม   เหล่ากาชาติ   จังหวัดมหาสารคาม
นายอำเภอกุดรัง หัวหน้าส่วนราชการ   ร่วมส่งมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้  บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๔