องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


โครงการอบรมและศึกษาดูงงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒


วันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  อำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการอบรมและศึกษาดูงงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พนักงานและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จังหวัดระยอง และ จังหวัดจันทบุรี