องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
นายอนันต์  คงดี   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  หัวหน้าส่วนราชการ  พ่อค้า       ประชาชนทุกหมู่เหล่าในเขตอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม   ร่วมกันทำพิธีวางพานพุ่ม
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกุดรัง  จังหวัดมหาสารคาม เนื่องใน วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ