องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน โรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
นายอนันต์  คงดี  นายกองค์การบริหารสวนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
นางพรณวิภา ก้อนทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ 
ลงพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน เรียนดีแต่ยากจน   โรงเรียน
ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์