องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ


วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส.  โดยการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโพธิ์
มี นายอนันต์ คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ และคณะเจ้าหน้าที่ จาก รพ.สต.หนองแหน มาให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวนาคำ