องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม


เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
นายอนันต์ คงดี  นายกอบต. คณะผู้บริหาร ปลัด หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ในการจัดโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคามเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ บริเวณป่าสาธารณประโยชน์ตำบลนาโพธิ์