องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


โครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔


เมื่อวันที่ ๙-๑๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
 
กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (การฝึกอาชีพ วิธีทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม)โดยมีนายอนันต์  คงดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เปิดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผอ.กองสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่ และเด็กและเยาวชน ร่วมโครงการในครั้งนี้