องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


 


ลงพื้นและมอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว D/C และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในศูนย์และชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์


เมื่อวันที่  ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
นายอนันต์ คงดี  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันฯ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 ด้วยความห่วงใยได้ลงพื้นและมอบสิ่งของให้กับผู้กักตัว D/C และกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวในศูนย์และชุมชน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์จัดเตรียมให้