องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th


ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พร้อมเอกสารแนบ)

    รายละเอียดข่าว


ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พร้อมเอกสารแนบ)    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2560