องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 29 ส.ค. 2565 ]47
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 29 ส.ค. 2565 ]34
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ / ๒๕๖๕ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. [ 23 ส.ค. 2565 ]52
4 บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 14 ก.ย. 2564 ]126
5 เชิญประชุมสภาสมัย สามัญที่ ๓/๒๕๖๔ ๑๓ ส.ค.๖๔ [ 9 ส.ค. 2564 ]134
6 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ สมัยสามัญที่ ๓ /๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]169