องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
101 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเชื่องระหว่างหมู่บ้าน บ้านหัวนาคำ ม.๘ ถึง บ้านโนนเกษตร ม.๑๑ [ 28 ต.ค. 2562 ]
102 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]
103 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การบริหารหลักประกันสัญญา (หจก.มณฑิชา 2015) [ 18 ต.ค. 2562 ]
104 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]
105 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะเขือหมู่ที่ ๑๗ [ 16 ก.ย. 2562 ]
106 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘ [ 16 ก.ย. 2562 ]
107 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]
108 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ [ 12 ก.ย. 2562 ]
109 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๔ [ 12 ก.ย. 2562 ]
110 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 10 ก.ย. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28