องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
111 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ [ 10 ก.ย. 2562 ]
112 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๑ [ 6 ก.ย. 2562 ]
113 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 6 ก.ย. 2562 ]
114 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ [ 5 ก.ย. 2562 ]
115 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๗ [ 5 ก.ย. 2562 ]
116 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]
117 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]
118 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ก.ย. 2562 ]
119 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ ๒๐ [ 3 ก.ย. 2562 ]
120 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๙ [ 3 ก.ย. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28