องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
121 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านธรรมพัฒนา ม.15 [ 28 ส.ค. 2562 ]
122 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเกษตร ม.16 [ 28 ส.ค. 2562 ]
123 ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนเกษตร ม.16 [ 28 ส.ค. 2562 ]
124 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง อปท.(สขร.1) ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 [ 9 ส.ค. 2562 ]
125 เปิดเผยขอบเขตงานและรากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย ม.21 [ 2 ส.ค. 2562 ]
126 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]
127 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท.(สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
128 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง อปท.(สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
129 เปิดเผยขอบเขตงาน และราคากลางโครงการชุดแต่งขึ้นรูปทางฯ [ 18 มิ.ย. 2562 ]
130 เปิดเผยขอบเขตงานและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองแหน ม.7 [ 18 มิ.ย. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28