องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
131 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2562 [ 4 มิ.ย. 2562 ]
132 เปิดเผยราคากลาง/ขอบเขตงานโครงการก่อสร้างแนวกันดินด้านหลังอาคารตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ [ 21 พ.ค. 2562 ]
133 ขอบเขตงาน/เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ.โนนสะอาด ม.9 [ 29 เม.ย. 2562 ]
134 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสมบูรณ์ ม.6 [ 25 เม.ย. 2562 ]
135 ขอบเขตและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับถนนเพื่อการเกษตร บ้านไพศาล ม.5 [ 19 เม.ย. 2562 ]
136 ขอบเขตของงานฯ /เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ.โนนถาวร ม.14 [ 19 เม.ย. 2562 ]
137 ขอบเขตของงาน เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน ม.2 [ 19 เม.ย. 2562 ]
138 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย ม.3 [ 4 เม.ย. 2562 ]
139 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำด้วยหนองแหนตอนกลาง ม.4 [ 1 เม.ย. 2562 ]
140 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ม.1,2,3,14,16,20 [ 22 มี.ค. 2562 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28