องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
171 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 27 ส.ค. 2561 ]
172 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) [ 27 ส.ค. 2561 ]
173 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้าแปลงฟัน ศพด.บ้านนาโพธิ์ [ 14 มิ.ย. 2561 ]
174 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (กองการศึกษา) [ 22 พ.ค. 2561 ]
175 เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 19 มี.ค. 2561 ]
176 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนถาวร ม.14 บ้านคูชัย ม.21 [ 20 ก.พ. 2561 ]
177 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านคูชัย ม.3 [ 20 ก.พ. 2561 ]
178 ขอบเขตของงานฯ /และราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สามกีฬาระดับอำเภอ ฯ [ 13 ก.พ. 2561 ]
179 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 2 ก.พ. 2561 ]
180 โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ถนนดิน,ถนนลูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.ความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝน [ 18 ม.ค. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28