องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
181 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ [ 17 ม.ค. 2561 ]
182 เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น (รถบัส) จำนวน 2 คัน [ 8 ธ.ค. 2560 ]
183 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ [ 7 ธ.ค. 2560 ]
184 ขอบเขตของงานฯ /ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 21 พ.ย. 2560 ]
185 ประกาศ เรื่องแผนปฎิบัติการ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 10 พ.ย. 2560 ]
186 ประกาศเผยแพร่ แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (พร้อมเอกสารแนบ) [ 7 พ.ย. 2560 ]
187 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ [ 21 ส.ค. 2560 ]
188 ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 04/2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]
189 เปิดเผยราคากลาง ประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่ 04/2560 [ 25 ก.ค. 2560 ]
190 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 [ 29 มิ.ย. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28