องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
191 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหมู่ที่ 3,21,14 [ 28 มิ.ย. 2560 ]
192 เปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน ตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ [ 28 มิ.ย. 2560 ]
193 เปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคอนกรีตเชื่อมทาง บ้านโนนสะอาด ม.๙ [ 22 มิ.ย. 2560 ]
194 เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มตลาดกลางชุมชนตำบลนาโพธิ์ [ 22 มิ.ย. 2560 ]
195 เปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองโดน ถึง ไพศาล ตำบลนาโพธิ์ [ 16 มิ.ย. 2560 ]
196 ซ่อมแซมบำรุงถนนลาดยาง บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ [ 9 มิ.ย. 2560 ]
197 ซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่าน ห้วยหนองหว้า บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ [ 9 มิ.ย. 2560 ]
198 ประกาศ และเอกสารสอบคาราจ้าง 03/2560 ลว. 7 มิ.ย. 60 [ 7 มิ.ย. 2560 ]
199 เปิดเผยราคากลาง แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม.6,18,8,11 ถึง ทล23 [ 7 มิ.ย. 2560 ]
200 รายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหมู่ที่ 6,8,11,16 [ 30 พ.ค. 2560 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25|26|27|28