องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
21 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563) [ 20 ก.ค. 2563 ]
22 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]
23 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]
24 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
25 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 1 ถึง บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ 16 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
26 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านพัฒนา หมู่ที่ 12 ถึง บ้านบ้านหนองกุง หมู่ที่ 10 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
27 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับบปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ 2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
28 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อเกษตร บ้านหนองโดน ม.2 [ 15 มิ.ย. 2563 ]
29 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทาอลอดเหลี่ยม คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
30 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านธรรมพัฒนา หมู่ที่ 15 [ 10 มิ.ย. 2563 ]
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28