องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
41 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ 17 [ 19 พ.ค. 2563 ]
42 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหัวหาคำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านโนนสูง) [ 19 พ.ค. 2563 ]
43 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหัวหาคำ หมู่ที่ 8 (สายบ้านหนองบัว) [ 19 พ.ค. 2563 ]
44 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 [ 15 พ.ค. 2563 ]
45 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ ๒,๒๐ [ 14 พ.ค. 2563 ]
46 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมสร้าถนน คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 21 [ 13 พ.ค. 2563 ]
47 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 [ 7 พ.ค. 2563 ]
48 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในตำบลนาโพธิ์ [ 29 เม.ย. 2563 ]
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563) [ 29 เม.ย. 2563 ]
50 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านโนนทัน หมู่ที่ 4 [ 27 เม.ย. 2563 ]
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28