องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
51 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ [ 27 เม.ย. 2563 ]
52 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพืื่อการเกษตร บ้านโนนสสมบัติ หมู่ที่ 11 [ 27 เม.ย. 2563 ]
53 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในอศ์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 27 เม.ย. 2563 ]
54 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๖ [ 20 เม.ย. 2563 ]
55 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านธรรมพพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ [ 20 เม.ย. 2563 ]
56 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ทล.23 ถึงแยก ทล.2300 (กม.4+950) บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ [ 20 เม.ย. 2563 ]
57 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยก ทล.2300 (กม.4=+950 ซ้าทาง) ทล.23 บ้านไพศาล หมู่ที่ 5 [ 14 เม.ย. 2563 ]
58 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]
59 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านไพศาล หมู่ที่ ๕ [ 26 มี.ค. 2563 ]
60 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแหน หมู่ที่ ๗ [ 26 มี.ค. 2563 ]
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28