องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
61 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านพัฒนาหมู่ที่ ๑๒ [ 26 มี.ค. 2563 ]
62 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนน หินคลุก สายบ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๑๑. ถึง บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘ [ 19 มี.ค. 2563 ]
63 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก. สาย ทล. ๒๓๐๐ (กม.๔+๐๕๐ ขวาทาง) ถึง บ้านโนนเกษตร ม.๑๖ บ้านโนนสมบูรณ์ ม.๖ [ 19 มี.ค. 2563 ]
64 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายแยก ทล.๒๓๐๐ (๑+๕๕๐). บ้านปทุมทอง ม.๑๓ [ 19 มี.ค. 2563 ]
65 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองกุง หมู่ที่ ๑๐ [ 12 มี.ค. 2563 ]
66 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาโพธิ์ ม.1 บ้านห้วยมะเขือ ม.17 บ้านโนนทัน ม.4 ถึง ทล.2300 [ 11 มี.ค. 2563 ]
67 สรุปผล งาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท (สขร 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]
68 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนเกษตร ม.16 ,บ้านโนนสมบูรณ์ ม.ุ6 ถึงแยก ทล.2300 [ 6 มี.ค. 2563 ]
69 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 3 มี.ค. 2563 ]
70 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพืื่อการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ [ 3 มี.ค. 2563 ]
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28