องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
71 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านนาโพธิ์ ม.1 บ้านห้วยมะเขือ ม.17 บ้านโนนทัน ม.4 ถึง ทล.2300 [ 11 มี.ค. 2563 ]
72 สรุปผล งาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท (สขร 1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]
73 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนเกษตร ม.16 ,บ้านโนนสมบูรณ์ ม.ุ6 ถึงแยก ทล.2300 [ 6 มี.ค. 2563 ]
74 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 3 มี.ค. 2563 ]
75 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพืื่อการเกษตร บ้านหนองโดน หมู่ที่ ๒ [ 3 มี.ค. 2563 ]
76 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนสะอาด,บ้านโนนสมบัติ หมู่ที่ ๖,๙,๑๑ [ 3 มี.ค. 2563 ]
77 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านใหม่หนองจาน หมู่ที่ ๑๘ [ 3 มี.ค. 2563 ]
78 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตร ภายในตำบลนาโพธิ์ [ 3 มี.ค. 2563 ]
79 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร. บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๑๖ [ 27 ก.พ. 2563 ]
80 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร. บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ [ 26 ก.พ. 2563 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29