องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
81 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562) [ 30 ม.ค. 2563 ]
82 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ ๒,๒๐ [ 20 ม.ค. 2563 ]
83 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโพธิ์ ,บ้านคูชัย,บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑,๓,๔,และ๔ [ 20 ม.ค. 2563 ]
84 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑๔,๑๗,๒๑ [ 20 ม.ค. 2563 ]
85 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหนองกุงหมู่ที่ ๑๐ [ 9 ม.ค. 2563 ]
86 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างสันน้ำล้น ห้วยหินลาด (ตอนบน) บ้านโนนถา หมู่ที่ ๑๔ [ 8 ม.ค. 2563 ]
87 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรเชื่อมระหว่าง บ้านโนนทัน,บ้านห้วนมะเขือ.ถึง ทางหลวงหมายเขล ๒๓ [ 8 ม.ค. 2563 ]
88 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
89 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้าง อปท. (สขร1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 3 ม.ค. 2563 ]
90 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การรับหลักประกันสัญญา โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านห้วยมะเขือ ม.17 ถึง บ้านนาโพธิ์ ม.1(หจก.แสงไพรก่อสร้าง) [ 3 ม.ค. 2563 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8หน้า 9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28