องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 รับมองสนามกีฬากลาง [ 6 พ.ย. 2561 ]65
182 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]67
183 ..แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย.. ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ [ 10 ต.ค. 2561 ]68
184 อบต.นาโพธิ์ ปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก [ 10 ต.ค. 2561 ]63
185 โครงการ วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลนาโพธิ์ [ 8 ต.ค. 2561 ]64
186 พิธีมอบใบเกียรติบัตร... ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 4 ต.ค. 2561 ]66
187 ประกาศ กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 3 ต.ค. 2561 ]53
188 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 1 ต.ค. 2561 ]55
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]55
190 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2561 ]55
191 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่องกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 28 ก.ย. 2561 ]54
192 ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดลำห้วยชลประทาน นำผักตบชวาขึ้นจากลำห้วย บ้าน ม.๑,๓,๔,๑๔,๑๗,๒๑ [ 20 ก.ย. 2561 ]57
193 โครงการฝึกอบรม กฎหมาย เพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 ก.ย. 2561 ]54
194 โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้าง ความรู้ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 14 ก.ย. 2561 ]53
195 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]55
196 โครงการอบรม แก้ไขเด็กมีพัฒนาการร้าช้า หนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]50
197 ได้จัด โครงการอบรม แก้ไขเด็กมีพัฒนาการล่าช้า น้ำหนักต่ำและมากกว่าเกณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ก.ย. 2561 ]51
198 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ [ 5 ก.ย. 2561 ]56
199 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ส.ค. 2561 ]54
200 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดูงาน) [ 18 ส.ค. 2561 ]53
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14