องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 [ 18 ส.ค. 2561 ]56
202 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ดูงาน) [ 18 ส.ค. 2561 ]55
203 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ งบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 ส.ค. 2561 ]348
204 โครงการป้องกัน ควบคุม โรคระบาด กรณีโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๑ [ 17 ส.ค. 2561 ]54
205 อบต.นาโพธิ์ เข้าร่วมลงนามถวายพระพรในวันแม่แห่งชาติ ปรจำปี ๒๕๖๑ [ 14 ส.ค. 2561 ]56
206 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาโพธิ์ ได้จัดวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 9 ส.ค. 2561 ]55
207 โครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 7 ส.ค. 2561 ]165
208 โครงการศูนย์ร่วมศึกษาภูมิปัญญาผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 3 ส.ค. 2561 ]64
209 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุสงฆ์ ในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 31 ก.ค. 2561 ]62
210 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” [ 25 ก.ค. 2561 ]389
211 เชิญชวนร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” [ 23 ก.ค. 2561 ]119
212 โครงการ สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ [ 19 ก.ค. 2561 ]58
213 [ 17 ก.ค. 2561 ]58
214 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ [ 16 ก.ค. 2561 ]57
215 ูมอบเบี้ยยังชี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 10 ก.ค. 2561 ]59
216 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แก้ไขปัญหา เด็กจมน้ำ [ 10 ก.ค. 2561 ]57
217 โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 5 ก.ค. 2561 ]57
218 อบต.นาโพธิ์ สมทบทุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย [ 4 ก.ค. 2561 ]59
219 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการอบรมเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม โรคมือเท้าปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 28 มิ.ย. 2561 ]58
220 โครงการ TO BE NUMBER ONE สร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 27 มิ.ย. 2561 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14