องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 โครงการจัดงานวันเกษตรและของดีนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 21 มิ.ย. 2561 ]58
222 โครงการ ประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๑ [ 30 พ.ค. 2561 ]55
223 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ** ท้องถิ่นรักโลก ** [ 28 พ.ค. 2561 ]55
224 เชิญชวนร่วมงานโครงการประเพณีแห่พระประธานและบุญบั้งไฟ อบต.นาโพธิ์ ในวันที่ ๒๙-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [ 24 พ.ค. 2561 ]62
225 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มสตรีในตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [ 18 พ.ค. 2561 ]57
226 รณรงค์หยุดคอร์รับชั่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 18 พ.ค. 2561 ]56
227 แจกเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พ.ค. 61 [ 9 พ.ค. 2561 ]59
228 งานกีฬานาโพธิ์คัพต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๑ /๒๕๖๑ [ 11 เม.ย. 2561 ]57
229 ร่วมต้อนรับ คณะแข็งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ [ 10 เม.ย. 2561 ]55
230 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 2 ก.พ. 2561 ]57
231 เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ [ 2 ก.พ. 2561 ]59
232 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ [ 8 ม.ค. 2561 ]53
233 ประกาศแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564 ) [ 6 ม.ค. 2561 ]56
234 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [ 18 ธ.ค. 2560 ]55
235 วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ มอบเบี้ยยังยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย [ 7 ธ.ค. 2560 ]59
236 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เปิิดโครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ลานค้า ลานวัฒนธรรม ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 6 ธ.ค. 2560 ]59
237 โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ลานค้า ลานวัฒนธรรม ตำบลนาโพธิ์ ประจำปี ๒๕๖๑ [ 1 ธ.ค. 2560 ]51
238 จดหมายข่าว ฉบับที่ 2/2561 [ 22 พ.ย. 2560 ]59
239 ขอบเขตของงานฯ /ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร [ 21 พ.ย. 2560 ]54
240 จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2561 [ 21 พ.ย. 2560 ]58
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14