องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 จัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 28 พ.ค. 2564 ]71
22 โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดมหาสารคาม [ 26 พ.ค. 2564 ]71
23 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 13 พ.ค. 2564 ]66
24 ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]76
25 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม) พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]69
26 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ลมพายุฝน) เดือน เมษายน [ 5 พ.ค. 2564 ]66
27 จัดโครงการจุดเทียนส่องทาง ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]57
28 ๗ วันอันตราย ในช่วงสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 8 เม.ย. 2564 ]53
29 ได้จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนทั่วไปและผู้ด้อยโอการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หลักสูตร การทำลูกประคบสมุนไพร [ 5 เม.ย. 2564 ]50
30 1.รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 เม.ย. 2564 ]53
31 กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 25 มี.ค. 2564 ]56
32 โครงการส่งเสริมการผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ [ 23 มี.ค. 2564 ]54
33 โครงการโรงเรียนชาวนา [ 19 มี.ค. 2564 ]55
34 โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 19 มี.ค. 2564 ]54
35 โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย ลด คัดแยกขยะ และขยะอันตราย ณ ศาลากลางบ้าน บ้านห้วยมะเขือ หมู่ที่ ๑๗ [ 17 มี.ค. 2564 ]55
36 โครงการบริการจัดการขยะมูลฝอย ลด คัดแยกขยะ และขยะอันตราย ณ วัดบ้านพัฒนา หมู่ที่ ๑๒ [ 16 มี.ค. 2564 ]56
37 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไล่ยุง” บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑ [ 15 มี.ค. 2564 ]55
38 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]59
39 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านปทุมทอง หมู่ที่ ๑๓ [ 11 มี.ค. 2564 ]56
40 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ [ 11 มี.ค. 2564 ]54
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14