องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านโนนสมบัติ,บ้านโนนเกษตร หมู่ที่ ๖,๑๑,๑๖ [ 5 มี.ค. 2564 ]53
42 รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 5 มี.ค. 2564 ]64
43 ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]56
44 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘ [ 3 มี.ค. 2564 ]57
45 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านโนนสะอาด,บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๙,๑๙ [ 2 มี.ค. 2564 ]54
46 โครงการเชิงปฏิบัติการ เรียนรู้อาหารปลอดภัย ห่างไกลสารเคมี ห่างไกลโรค ในโรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 2 มี.ค. 2564 ]55
47 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่องประกวดราคาก่อสร้างขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]56
48 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ ในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไพศาล (ลื้อลอยอุทิศ) [ 25 ก.พ. 2564 ]60
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ 25 ก.พ.64 เรื่อง ขยายเขตบาดาลขนาดใหญ่มาก ม.7 [ 25 ก.พ. 2564 ]58
50 โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ โโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ [ 25 ก.พ. 2564 ]59
51 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 25 ก.พ. 2564 ]58
52 สนับสนุนโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโลบิค บ้านไพรศาล หมู่ที่ ๕ [ 24 ก.พ. 2564 ]57
53 บ้านคูชัย หมู่ที่ ๓,๒๑ บ้านโนนถาวร หมู่ที่ ๑๔ เข้าร่วมโครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร [ 23 ก.พ. 2564 ]57
54 โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ระหว่างวันที่ ๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๒,๒๓,๒๔,๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 22 ก.พ. 2564 ]53
55 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. โรงเรียนบ้านหัวนาคำ [ 19 ก.พ. 2564 ]58
56 โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การลดปริมาณขยะและกิจกรรม ๕ ส. ประปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 18 ก.พ. 2564 ]55
57 ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2564 ]62
58 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาลัย) [ 16 ก.พ. 2564 ]59
59 โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรขนาดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ วัตต์ [ 10 ก.พ. 2564 ]59
60 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2654 [ 10 ก.พ. 2564 ]61
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14