องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมิณทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2564 ]55
62 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ม.ค. 2564 ]59
63 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูุกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 ม.ค. 2564 ]58
64 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 27 พ.ย. 2563 ]56
65 ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ร่วมวางพวงมาลา ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดรัง [ 13 ต.ค. 2563 ]58
66 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]58
67 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2563 ]54
68 รายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิิจ ของ อบต.นาโพธิ์ [ 14 ก.ย. 2563 ]54
69 รายงานแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 3 ก.ย. 2563 ]59
70 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลฯ ตลาดกลางตำบลนาโพธิ์ [ 28 ส.ค. 2563 ]58
71 24 ส.ค. 63 จัดโครงการอบรมผู้พิการ ฯ ประจำปี พ.ศ.2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]57
72 เปิดโครงการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]56
73 เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัย สามัญที่ ๓/๓๕๖๓ [ 10 ส.ค. 2563 ]52
74 โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ [ 10 ส.ค. 2563 ]57
75 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง อปท. (สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]56
76 แต่งตั้งทำงานในการทบทวน ปรับปุรง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ [ 6 ก.ค. 2563 ]57
77 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่มอบ เครื่อง TC scan แอลกอฮอล์ น้ำยาทำความสะอาดเพื่อป้องกัน โรคโควิด 19 [ 1 ก.ค. 2563 ]64
78 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร คสล. บ้านคูชัน หมู่ที่ 3,21(สายที่ครองชีพ) [ 29 มิ.ย. 2563 ]56
79 ร่วมมอบผ้าห่ม หมอน มุ้งและเครื่องใช้ต่างๆให้กับผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]60
80 คณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 19 มิ.ย. 2563 ]64
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14