องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อรอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสันน้ำล้น ห้วยหัวนาคำ (ตอนบน) บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๖ [ 11 ก.พ. 2563 ]63
102 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ ๘ [ 7 ก.พ. 2563 ]59
103 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]92
104 แหล่งท่องเที่ยว (ไร่เขยหล่า) [ 3 ม.ค. 2563 ]62
105 โครงการ อบรมและศึกษาดูงาน งบประะมาณ ๒๕๖๓ [ 23 ธ.ค. 2562 ]60
106 เปิิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางงานโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างสันน้ำล้น (ห้วยแดง)บ้านห้วยมะเขือ ม .17 [ 16 ธ.ค. 2562 ]63
107 พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี [ 6 ธ.ค. 2562 ]52
108 ประกาศ อบต.นาโพธิ์ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (ร้านอัครวณิช วัสดุภัณฑ์) [ 4 ธ.ค. 2562 ]54
109 จัดโครงการงานวันเกษตรและของดีตำบลนาโพธิ์ [ 3 ธ.ค. 2562 ]53
110 โครงการสำรวจข้อมูลภาคสนามเพื่อปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน [ 30 ต.ค. 2562 ]55
111 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมส่งโครงการเพื่อเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 22 ต.ค. 2562 ]58
112 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 9 ต.ค. 2562 ]53
113 รายงานผล LPA [ 8 ต.ค. 2562 ]55
114 รายงานผลประกาศใช้ข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 8 ต.ค. 2562 ]63
115 ประกาศใช้ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 8 ต.ค. 2562 ]52
116 ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑,๒,๔ [ 8 ต.ค. 2562 ]56
117 ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้พิการ ตำบลนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑,๒,๔ [ 8 ต.ค. 2562 ]55
118 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 1 ต.ค. 2562 ]54
119 โครงการ กีฬาคุณธรรม (ศพด.นาโพธิ์) [ 20 ก.ย. 2562 ]54
120 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [ 11 ก.ย. 2562 ]56
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10|11|12|13|14