องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ [ 6 ก.ย. 2562 ]55
122 ธรรมะสัญจร ณ วัดบ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 8 [ 6 ก.ย. 2562 ]56
123 คณะกรรมการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยังยื่น มุ่งสู่เด็กตักสิลา ๔.๐ (Smart Taksila ๔.๐) ระดับอำเภอ [ 27 ส.ค. 2562 ]54
124 ปลูกต้นไม้บริเวณ หน้าสนามกีฬากลางตำบลนาโพธิ์ [ 27 ส.ค. 2562 ]52
125 จัดโครงการอบรมกฎหมาย เพื่อประชาชน [ 23 ส.ค. 2562 ]61
126 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง ๕ ส. ณ วัดป่าโพธิ์ชัย [ 9 ส.ค. 2562 ]55
127 เชิญร่วมงาน สืบสารประเพณี หล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 8 ก.ค. 2562 ]62
128 โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 14 มิ.ย. 2562 ]58
129 โครงการให้ความรู้แก่ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ [ 7 มิ.ย. 2562 ]65
130 ออกมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผู้พิการ ในเขตตำบลนาโพธิ์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]62
131 วันสิ่งแวดล้อมโลก 3 มิ.ย. 62 [ 5 มิ.ย. 2562 ]62
132 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ [ 4 มิ.ย. 2562 ]63
133 งบแสดงฐานสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน ๒๕๖๑ [ 31 พ.ค. 2562 ]63
134 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2561 [ 16 พ.ค. 2562 ]64
135 เปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกลำด้วยหนองแหนตอนล่าง (วังพอก) ม.1 [ 1 เม.ย. 2562 ]63
136 โครงการจุดเทียนส่องทาง ศพด.นาโพธิ์ [ 26 มี.ค. 2562 ]58
137 โครงการอบรม การคัดแยกขยะที่ต้นทาง [ 19 มี.ค. 2562 ]64
138 โครงการจุดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดให้ถูกวิธี เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม [ 18 มี.ค. 2562 ]58
139 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า [ 14 มี.ค. 2562 ]63
140 โครงการฝึกอบรมเยวชนในเขตตำบลนาโพธิ์ ..หลักสูตร วัยรุ่นวัยใส ไม่ท้องก่อนวัย และห่างไกลยาเสพติด.. [ 25 ก.พ. 2562 ]67
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14