องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม : www.tambonnapho.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าว/โครงการและกิจกรรม
ข้อมูลทั้งหมด 267 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 วิธีผสมอาหารสัตว์และให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตย์เศรษฐกิจอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชน ในหมู่บ้าน ในบ้านหมู่ ๑๐ [ 25 ก.พ. 2562 ]62
142 โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ แก่....กลุ่มสตรีตำบลนาโพธิ์ [ 22 ก.พ. 2562 ]62
143 โครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ [ 22 ก.พ. 2562 ]62
144 วิธีผสมอาหารสัตว์และให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตย์เศรษฐกิจอย่างถูกวิธี ให้กับประชาชน ในหมู่บ้าน บ้านหมู่ ๗,๑๒,๑๓,๑๘ [ 21 ก.พ. 2562 ]62
145 ลงพื้นที่สอนวิธีผสมอาหารสัตว์ ให้กับประชากร ในบ้าน หมู่ที่ ๘,๑๑,๖,๑๖ [ 20 ก.พ. 2562 ]60
146 เปิดโครงการเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ จัดโครงการส่งเสริม การเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ โดยนายอนันต์ คงดี นายก อบต.นาโพธิ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานโครงกา [ 18 ก.พ. 2562 ]64
147 โครงการจุดแยกขยะอันตราย งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 15 ก.พ. 2562 ]64
148 โครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด แทนการใช้ปุ๋ยเคมี [ 14 ก.พ. 2562 ]56
149 เชิญประชุมสภา สมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ [ 11 ก.พ. 2562 ]60
150 นโยบายห้องประชุมปลอดโฟมและพลาสติก [ 30 ม.ค. 2562 ]64
151 โครงการที่อ่านหนังสือ ท้องถิ่นรักการอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]64
152 โครงการสานพลังสร้างสุขสู่การยกร่าง ข้อบัญญัติตำบลแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 29 ม.ค. 2562 ]61
153 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [ 28 ม.ค. 2562 ]67
154 คณะผู้บริหารเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ในเขต อบต.นาโพธิ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]62
155 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารออกเยี่ยมเยือนพี่น้องประชาชนตำบลนาโพธิ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]57
156 โครงการเปิดบ้านวิชาการนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ [ 21 ม.ค. 2562 ]59
157 โครงการฝึกอบรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [ 17 ม.ค. 2562 ]62
158 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]55
159 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]56
160 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ) [ 16 ม.ค. 2562 ]66
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14