องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
141 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) ประจำเดือน ต.ค. 61 [ 7 มี.ค. 2562 ]
142 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) เดือน พ.ย.61 [ 7 มี.ค. 2562 ]
143 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.1) เดือน ธ.ค.61 [ 7 มี.ค. 2562 ]
144 เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายมนที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ [ 6 มี.ค. 2562 ]
145 เปิดเผยขอบเขต/ราคากลางโครงการขุดลอกลำห้วยฯ บ.ปทุมทอง ม.13 และ บ.คูชัย ม. 21 [ 15 ก.พ. 2562 ]
146 ขอบเขตของงานฯ /เปิดเผยราคากลาง 5 ก.พ. 62 [ 5 ก.พ. 2562 ]
147 เปิดเผยขอบเขตของงานฯ และราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนดิน,ถนนูกรัง,ถนนหินคลุก,ถนน คสล.,ฝายชะลอน้ำ,เพื่อกาเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล บ้านหนองโดน,บ้านธรรมพัฒนา,บ้านโนนสมบูรณ์,บ้านหนองคูณทอง หมู่ที่ ๒,๑๕,๒๐ [ 31 ม.ค. 2562 ]
148 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
149 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
150 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สขร.๑) งวดที่ ๒ (เดือนมีนาคม ๒๕๖๑) [ 8 พ.ย. 2561 ]
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28