องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาร : www.tambonnapho.go.th
ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
31 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านคูชัย หมู่ที่ 3,21 [ 29 พ.ค. 2563 ]
32 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. บ้านหัวนาคำ 8 (สายบ้านโนนสูง) [ 29 พ.ค. 2563 ]
33 1..ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านห้วยมะเขือ ม.17 [ 26 พ.ค. 2563 ]
34 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนเพื่อกาเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 1 [ 26 พ.ค. 2563 ]
35 เปิดเผยขอบเขตงานฯและราคากลางโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย หมู่ที่ 3 [ 26 พ.ค. 2563 ]
36 3..ขอบเขตงานและเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงงถนนเพื่อการเกษตร บ้านคูชัย ม.3 [ 20 พ.ค. 2563 ]
37 เปิดเผยขอบเขตงานฯ และราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๑ [ 19 พ.ค. 2563 ]
38 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง ม.๒,๒๐ (สายหนองสมอ) [ 19 พ.ค. 2563 ]
39 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองกุง หมู่ 10 [ 19 พ.ค. 2563 ]
40 เปิดเผยขอบเขตของงานฯและราคากลางจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนเพื่อการเกษตร บ้านหนองโดน,บ้านหนองคูณทอง,ม.2,20 (สายบ้านไผ่) [ 19 พ.ค. 2563 ]
 
|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28